Prehlásenie o prístupnosti

Tato webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených pre účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená dľa špecifikácií vydávaných konsorciom W3C dľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlu pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať i na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky apod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty k stiahnutiu) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie PDF. Pre zobrazenie dokumentov v tomto formáte je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zadarmo k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové či multimediálne funkcie tohto webu môžu byťt vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prohliadača Adobe Flash Player, kteoý je zadarmo k stiahnutiu na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehliadači podporovaný a povolený JavaScript.